Samfundsfag

Samfundsfag er et fag som giver viden om og forståelse af danske og internationale samfundsforhold. Gennem arbejdet med de fire hovedområder sociologi, politik, økonomi og international politik skabes der et teoretisk fundament, som giver mulighed for at sætte den daglige nyhedsstrøm i perspektiv.

De faglige områder i samfundsfag spænder meget vidt. I sociologien arbejder man med at forstå, hvad der kendetegner menneskers liv i det senmoderne samfund - hvordan skaber man for eksempel en identitet i et samfund, hvor der næsten ingen rammer er længere og hvor alle muligheder tilsyneladende er åbne?

Men opvækstvilkårene har stadig en betydning for den enkeltes fremtidsmuligheder - samfundsfag beskæftiger sig derfor også med socialisationsprocessen, social arv og mulighederne for at øge den sociale mobilitet.

I politik beskæftiger man sig for eksempel med politiske partier og ideologier som en nøgle til at forstå den aktuelle debat. Viden om det politiske system i Danmark er også nødvendig for at kunne besvare det helt centrale spørgsmål om, hvem der har magten i Danmark og globalt.

Og netop samspillet mellem de danske forhold og den påvirkning vi er udsat for i en globaliseret verden, er et gennemgående træk ved faget.

Det kommer også til udtryk i økonomien, hvor dansk økonomi i dag er vævet tæt sammen med især de øvrige europæiske lande i EU.

Også på det sikkerhedspolitiske område, som er en del af hovedområdet international politik, er det meget tydeligt, at Danmarks sikkerhed i dag må forstås som en del af verdens sikkerhed, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem medlemskab af organisationer som FN og Nato og danske soldaters deltagelse i krige rundt omkring i verden.

At forstå hvad der skaber fred og konflikt i verden er vigtigt ligesom problemstillingen om, hvordan der skabes en bedre udvikling for verdens mange udviklingslande - og samfundsfag sætter i international politik fokus på sådanne spørgsmål.

I samfundsfag beskæftiger vi os med verden, som den ser ud her og nu, og derfor anvender vi mange forskellige aktuelle materialer for eksempel fra avisartikler, youtube-videoer og nyhedsudsendelser, og vi tager på studiebesøg og laver egne undersøgelser.

Sammenfattende kan man sige, at samfundsfag er et meget bredt fag, der gennem en vekselvirkning mellem teoretisk stof og arbejde med emner fra den aktuelle debat kvalificerer holdninger og handlemuligheder som borger i et demokrati.

Samfundsfag findes dels som et obligatorisk fag på C-niveau og dels som valgfag på både B- og A-niveau. Læreplaner for de forskellige niveauer kan ses på UVMs hjemmeside.