Retorik

Retorik er et fag, du kan bruge hver dag – og i alle sammenhænge – når du skal lave oplæg til timerne, når du skal til eksamen, når du diskuterer med dine forældre eller venner, når du læser avis og når du skal skrive opgaver og når du skal holde den allerbedste tale til dine forældres sølvbryllup!

Retorik handler nemlig om kommunikation – om at kommunikere overbevisende.

Retorik har sine rødder i det antikke Grækenlands direkte demokrati, hvor borgerne selv skulle fremlægge deres forslag på folkeforsamlingen eller forsvare sig i retssager. Sådan er det ikke i dag i det moderne repræsentative demokrati, hvor vi vælger politikere til at repræsentere os. Og hvor vi i retssager har advokater til at tage sig af snørklede love. Både politikere og advokater lærer i dag retorik, men det gør mange andre også – og alle har glæde af det.

I retorik beskæftiger vi os med tre aspekter af kommunikation:

  • Mundtlig formidling
  • Skriftlig formidling
  • Analyse af formidling


Som udgangspunkt skal vi se på Aritoteles’ og andres systematisering af retorik. Det handler om etos, logos og patos – som betyder troværdighed, fornuft og følelser. Vi skal se på retorikkens discipliner, som udstikker retningslinjer for hvordan man opbygger en tale eller en tekst på den mest hensigtsmæssige måde. Og vi skal se på argumentation – på påstande, belæg, hjemler, gendrivelser, rygdækning og styrkemarkører. Og meget mere…

I retorik ser vi nærmere på: politiske udsagn og spin, dronningens nytårstale, festtaler, blogs, læserbreve, klummer, hjemmesider, sms’er, youtube-videoer, anmeldelser, kampagnemateriale, reklamer, opskrifter og mange andre tekst og taletyper! Tekstmaterialet rækker ind i de andre fag – og retorik er et oplagt fag til at samarbejde andre fag.

Med teorien i bagagen skal vi både analysere tekster og producere tekster – og holde taler for hinanden.

Retorik er altså et fag, der kombinerer teori og praksis.

Du kan vælge retorik på C-niveau i 3.g.