Religion

Religion på C-niveau er et fællesfag , og er placeret i 2 g. Faget kan tillige vælges som valgfag på B-niveau i 3 g.

Verdensreligionerne er centrale for faget religion , og af disse er kristendommen obligatorisk. På videnskabelig, ikke-konfessionel baggrund beskrives og forstås religionerne og deres centrale fænomener i forhold til gruppe, individ, samfund , kultur og natur.

De faglige mål er herudover at eleverne skal beskæftige sig med yderligere to verdensreligioner, hvoraf den ene skal være islam. Hertil skal der yderligere læses et emne af etisk eller religionsfilosofisk art.

Vi arbejder endvidere i faget med religiøse fænomener som fx. myte, kosmologi, ritualer og åbenbaringer. Religionsfaget er et fag som kommer vidt omkring livets store spørgsmål som til alle tider har optaget mennesket. I en globaliseret verden kan religionsfaget bidrage til større forståelse for andre kulturer.

Eleverne lærer i faget at fortolke og vurdere religiøse synspunkter ud fra såvel teksternes religiøse selvforståelse, som fra et sekulært synspunkt.

Religion er et fag som er velegnet til samspil med andre fag - f.eks. i forbindelse m. SRP.

På B-niveau, bygges der ovenpå de allerede opnåede kompetencer.

Der bliver tillige mulighed for feltarbejde/ekskursioner samt projektarbejde.