Psykologi

Psykologi er et 1-årigt valgfag på C-niveau.

Undervisningen er baseret på videnskaben om den menneskelige psyke. Denne videnskab bygger på eksperimenter, analyser og iagttagelser af, hvordan mennesker sanser, tænker, føler, handler og udvikler sig gennem hele livet. Der er tale om nyere forskning.

Gennem faget får du redskaber til at reflektere over hvordan du kan blive bedre til at lære og samarbejde med andre.

Det er vigtigt at understrege, at psykologiundervisning ikke handler om små terapisessioner, hvor vi bearbejder personlige problemer, men om tilegnelsen af psykologiske teorier, som kan give dig mulighed for at forstå og respektere menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer. At du herigennem ikke kan undgå at blive lidt klogere på dig selv er jo en fin sidegevinst.

Faget lægger op til varierede arbejdsformer: små øvelser, filmklip, gruppearbejde, klassediskussioner og projektarbejde ofte i samspil med andre fag.

Det er et mundtligt fag, eksamen er også mundtlig, men der kan være tale om skriftlige afleveringer i forbindelse med de tværfaglige projekter.

Du har mulighed for at vælge psykologi på C-niveau i 3.g.