Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur.

Faget beskæftiger sig med antikke tekster og monumenter, hvori værdier, begreber og formsprog, der blev normgivende for europæisk kultur, kommer til udtryk.

Gennem arbejde med centrale tekster og monumenter fra antikke og med tekster og monumenter, der kan perspektivere dem, opnår eleverne en bred kulturhistorisk indsigt med vægt på evnen til at se lange linjer og forbindelser i europæisk kultur.

Faget sætter eleverne i stand til at analysere og fortolke tekster og monumenter i en historisk kontekst og giver dem begreber til at forstå og reflektere over deres egen kultur og andre kulturer.

Faget er et fællesfag på c niveau.