Naturvidensk. grundforløb (NV)

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) er ikke et fag i sig selv, men en introduktion til de naturvidenskabelige fag, deres fællestræk og deres forskelligheder.

Ofte bruges forkortelsen NV for det naturvidenskabelige grundforløb. NV er placeret som en del af gymnasiets grundforløb, dvs. det første halve år og har et omfang på 60 timer.

I gymnasiet omfatter naturvidenskab og derfor også NV de fire fag biologi, fysik, kemi og naturgeografi. Fagene er fælles om at iagttage og beskrive verden omkring os, og lave teorier (”naturlove”) om denne omverden. Rigtigheden af disse teorier kan af- eller bekræftes gennem eksperimenter. Derfor er eksperimenter en vigtig del af indholdet af de naturvidenskabelige fag og er helt centrale i det naturvidenskabelige grundforløb.

På Rysensteen har vi valgt det overordnede tema Global opvarmning, som hele det naturvidenskabelige grundforløb omhandler. I NV vil man alt efter om der er tale om biologi, fysik, kemi eller naturgeografi komme til at arbejde med dette emne på forskellige måder og med forskellige indfaldsvinkler.

Meningen med det naturvidenskabelige grundforløb er at give et indblik i de ligheder og forskelle, der er mellem de forskellige fag. Der udover er det også at se hvordan de forskellige fag kan støtte hinanden i at opnå en større viden om temaet. Forløbet inddrager en del eksperimentelt arbejde hvor tilgangen til eksperimentet ses fra de forskellige fag. NV afsluttes ved at der skrives en opgave, som diskuteres med en lærer ved en kort samtale – NV samtalen. Herefter gives en karakter, som tæller med vægten 0,25 eksamensbeviset, og som tæller med i studentereksamensgennemsnittet.

Efter det naturvidenskabelige grundforløb har alle studieretninger fysik og to andre naturvidenskabelige fag, altså kemi, biologi eller naturgeografi. Der er således et af NV-fagene, som man kun møder i NV, og som er med for at vise alle sider af det naturvidenskabelige hovedområde.