Naturgeografi

Faget naturgeografi findes på 2 forskellige niveauer: C- og B- niveau.
Natugeografi på C-niveau indgår i flere studieretninger, B-niveauet er et valgfag som bygger videre på C-niveauet.

Faget skal give en bedre forståelse af vores omverden, både lokalt og globalt, så det bliver muligt at deltage i den aktuelle debat om f.eks. global opvarmning, forurening, oliekrise, landbrugspolitik m.m.

På C-niveauet arbejder vi med 3 større emner:

  • Jordens indre, jordskælv og vulkaner
  • Vejr og klima, samt luftforurening i København
  • Den globale fødevareforsyning

På B-niveauet arbejdes der videre med ovenstående emner, f.eks. i arbejdet med

  • Klimamodeller i et historisk perspektiv
  • olieefterforskning i Nordsøen hvor man deltager i et online simuleringsspil, Oilsim, i konkurrence med andre skoler
  • Kullen som pladetektonisk fænomen

Der er også mulighed for valg af andre emner, f.eks.

  • Københavns byudvikling
  • Energi og energistrømme
  • Produktion, miljøbelastning og bæredygtighed
  • Overlevelsesstrategier i den 3. Verden

Ved siden af emne- og projektarbejde er observationer og indsamling af data vigtige arbejdsmetoder. Vi tager på ekskursioner og laver feltarbejde.

Den skriftlige dimension er vigtig i læreprocessen og omfatter følgende: rapporter over dataindsamling, eksperimentelt arbejde herunder feltarbejde, skriftlige øvelser, arbejde med kort, diagrammer mv. og produkter som resultat af emne- og projektarbejde.