Musik

Musikfaget og musikundervisningen

Musikfaget forener en teoretisk, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfunds- videnskabelige område men henblik på almendannelse, identitetsudvikling og studiekompetence.

Undervisningen vil i næsten alle timer veksle mellem musikudøvelse, altså det at synge og spille f.eks. bas, trommer, guitar eller klaver, og musikforståelse, altså det at lytte til og diskutere om musik og musikforhold. Vores arbejds- former veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, fremlæggelser og opførelser i klassen og for et større publikum f.eks. skolens elever eller forældre og venner.

Vi arbejder med alle tænkelige musikformer lige fra rock, pop og techno over verdensmusik, folkemusik og festsange til symfonier, opera og musicals. I forlængelse heraf arbejder vi med meget forskellige tilgange til musik; f.eks. ser vi på sammenhænge mellem musik og tekster på dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk; eller årsager til musikkens betydning for ungdomskulturer og andre kulturer og i andre perioder; eller forklaringer på matematisk-fysiske forskelle på instrumenter eller akustik.

På grund af vores centrale placering er alle musikklasser til koncerter flere gange om året på f.eks. JazzHouse, Pumpehuset og Vega, i Radiohuset, Tivolis koncertsal og kirkerne.

Rysensteens musikliv

Vi har et livligt musikliv på Rysensteen Gymnasium med den store, årlige musical, skolekoret, elevkoncerter, caféaftener, 1.g-band, underholdning til morgensamlingerne, til skolens fødselsdag eller til kælderaftener - kun fantasien sætter vores grænser.

Vi har plads til alle i Rysensteens musikliv, hvad enten du er en øvet og erfaren musiker eller har gået et år på musik- efterskole eller har lyst til at begynde din musikalske karriere nu.

Vi arbejder med både den kreative bredde i og den dybtgående forståelse for musikken.

Rysensteens musikhus er nyopført og indrettet til fremtiden med både musiklokale, øverum, lydstudie, depot og toilet med bad.