Idræt

Idræt er et fællesfag på C-niveau, der strækker sig igennem alle tre gymnasieår.

Faget er desuden valgfag på B-niveau, som kan vælges i 3.g. Idræt kan således indgå i en studieretning i kombination med to andre fag på A og B-niveau. 

Idræt i gymnasiet tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet, men kombinerer denne med teorier om krop, bevægelse og sundhed. Aldrig har vi været så oplyst om sundhed og alligevel er en voksende del af befolkningen overvægtige og inaktive. Ambitionerne om at vinde OL eller Tour de France kan få idrætsfolk til at benytte doping med livets som indsats. Hvorfor har vores syn på kroppen udviklet sig i den retning? Nogle af disse historiske, kulturelle og sociale spørgsmål forsøger vi at få svar på.

Vi arbejder alsidigt med den fysiske side af idræt: spiller bold, danser, svømmer og meget mere. Derigennem opnår du alsidige færdigheder inden for en bred vifte af idrætsgrene og får indsigt i kroppens fysiologiske muligheder og begrænsninger.

Det er centralt at arbejde sammen i dette fag, ellers vil fx vanskelige spring i gymnastik eller grænseoverskridende dansebevægelser ikke være mulige at gennemføre. I Holdsport som fx håndbold og fodbold trænes dine samarbejdsevner specielt og disse evner kan du få stor glæde af i mange af de andre fag.

I gymnasiet er idræt også teori, bøger og lektier. På valgfaget er der således en ligelig fordeling mellem teori og praktik. Vi arbejder bl.a. med teorier for træningsplanlægning og kostsammensætning for idrætsfolk. Hvad skal der til, for at man kan yde sit optimale? Hvordan fungerer dit kredsløb i forbindelse med et maratonløb?

Vi gennemgår i kombination med den fysiske aktivitet de enkelte idrætsgrenes specialteorier. Hvordan kastes en bold kraftfuldt og præcist, hvordan opnår man det bedste afsæt til et hopskud?

Gennem et alsidigt indhold er det vores ambition at give alle gode oplevelser i idrætstimerne og inspirere til fortsat idrætsaktivitet også uden for skolen.