Historie

Hvorfor historie?

Alting har en historie. Alting har forhåbentligt også en fremtid, men den kender vi ikke. Så hvis vi vil undersøge noget – en kultur, et samfund, en institution eller en begivenhed – er det den historie vi har at arbejde med. For det er det eneste vi har. Hvis vi ikke kender en kulturs, et samfunds eller en institutionens historie, kan det være svært at forstå, hvorfor det er som det er.

Derfor historie

I gymnasiet er historie flere ting. Historie er selvfølgeligt fortiden i sig selv, hvor vi skal overskue de centrale perioder og tendenser i Danmarks- og verdenshistorie.

Men historie er også en metode til at kunne forstå historiske kilder og vurdere deres anvendelighed og troværdighed. I undervisningen vil du lære, hvordan man systematisk og metodisk undersøger fortidens kilder – metodiske færdigheder, der også er anvendelige i andre sammenhænge.

Endeligt arbejder vi med, hvordan historien bruges. Hvordan bruger individet historien til at skabe sin identitet, hvordan bruger stater historien til at skabe en nationalitet og hvordan bruger politikere og andre meningsdannere historien til at retfærdiggøre deres politik.

I en GCP sammenhæng er historie også et centralt fag, hvor vi både undersøger historien i det land, hvor vi har udvekslingselever fra, og hvordan de bruger historien i deres nationale identitetsdannelse. Men vi ser også på selve medborgerskabsbegrebets- og demokratiets historie.