Fysik

Fysik og verden omkring os
Vi lever i en fysisk verden, og i fysik forsøger vi at forstå denne verden. Fysik gør os i stand til at give svar på så forskellige spørgsmål som:

• Hvordan opstod Universet?
• Hvordan virker en mobiltelefon?
• Hvorfor er solen rød, når den går ned?

Vores viden om verden får vi fra forsøg og ud fra disse kan vi lave teorier, der kan anvendes og blive til ny teknologi. Fysik er et vigtigt grundlag for det teknologiske samfund, vi har i dag. Uden fysik havde vi fx ikke biler, computere, vindmøller og avanceret behandlingsudstyr på hospitalerne.
Man kan med rette sige, at viden om fysik har ændret vores verden og stadig gør det! I faget fysik er du med til at udforske denne fysiske verden og se de muligheder, som fremtiden vil byde på.

Fysik på Rysensteen

På Rysensteen Gymnasium har alle Fysik C i 1.g. og hvis man ikke har valgt en studeretning, hvor man automatisk får fysik på B-niveau, har man mulighed for at vælge det som valgfag.
For nogle studieretninger er der yderligere mulighed for at hæve det til A-niveau.

Fysik og Danske Science Gymnasier

Rysensteen Gymnasium er med i det landsdækkende netværk kaldt Danske Science Gymnasier. Dette medlemskab har haft stor indflydelse på den daglige undervisning. I fysik har vi sat fokus på anvendelse af computerteknologi, når der skal laves forsøg, hvilket har åbnet op for nye og mere spændende måder at undersøge naturens love på.

”Det at bruge computerteknologi når vi laver forsøg har gjort det både sjovere og lettere at arbejde med fysik.” Mads B fra 1.x.

Science og innovation

Scienceretningerne afslutter 1.g med at blive introduceret til programmering. Vi lever i en verden hvor computere bliver brugt og her får eleverne en introduktion til håndværket bag, så eleverne kan blive skabende i stedet for brugende. Linket her viser hvad tidligere år har arbejdet med, AT4-Programmering.