Filosofi

Hvad er filosofi?

Filosofi prøver at besvare de helt grundlæggende spørgsmål i tilværelsen.

  • Hvordan skal vi leve vores liv for at blive lykkelige?
  • Hvilke pligter har vi overfor andre?
  • Hvad er et godt samfund?
  • Hvad kan vi i det hele taget være sikre på?
  • Hvad er altings beskaffenhed?

Bliver man klogere af at læse filosofi?

Filosofferne er kommet med mange forskellige bud på svar på de centrale spørgsmål i tilværelsen, og hver gang man kigger nærmere på en stor filosof er det som om at man bliver klogere, men også mere forvirret. Så måske er man blevet klogere på den utrolige kompleksitet af tilværelsens helt store spørgsmål?

Men på grund af manglende hurtige resultater gider mange ikke beskæftige sig med spørgsmålene på en systematisk måde, men de grundlæggende filosofiske spørgsmål går jo ikke væk, eller mister deres relevans selvom man ignorerer dem eller behandler dem overfladisk. I filosofi-timerne prøver vi derfor at gå i kødet på disse problemer.

Filosofi er et sats

Filosofi er anderledes end alle andre fag i gymnasiet. For i filosofi-timerne er indsatsen større: Hvis du virkelig vil blive klogere på de helt centrale spørgsmål i livet, må du forlade din personlige og kulturelle selvsikkerhed en stund. Du skal altså være villig til at overveje muligheden af, at alt hvad du og vores kultur hidtil har ment om de helt grundliggende spørgsmål i tilværelsen måske er forkert.

Filosofi er også hårdt arbejde: Man kan jo ikke bare sådan kaste sine fordomme af sig som man tager tøjet af om aftenen. Man må arbejde hårdt med teksterne der ofte virker meget fremmedartede og vanskelige.

Så er du ikke bange for at få udfordret dine grundlæggende synspunkter ved at gå i kødet på nogle af de vigtigste tekster der findes, er filosofi faget for dig.

Filosofi på Rysensteen findes på C-niveau.