Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi er et et-årigt valgfag på C-niveau. 

I erhvervsøkonomi lærer du hvilke muligheder og udfordringer der er forbundet med at etablere og udvikle en virksomhed i et globaliseret og markedsorienteret samfund. Erhvervsøkonomi beskæftiger sig med virksomhedens beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Gennem undervisningen i erhvervsøkonomi udvikler du evnen til at forholde dig reflekterende til virksomhedens etablering og udvikling, dens værdiskabelse samt dens handlemuligheder i relation til blandt andet kommunikation, branding, organisation, ledelse og økonomi. 

I erhvervsøkonomi arbejdes med aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger, idet konkrete virksomheder analyseres ud fra en helhedsorienteret synsvinkel. Undervisningen bygger således i høj grad på cases. 

Derudover inddrages erhvervsøkonomisk teori for at skabe struktur og forståelse.

Vi arbejder blandt andet med følgende problemstillinger i erhvervsøkonomi:

 • Hvad er det for nogle virkemidler globale brands bruger for at skabe identitet, genkendelse og loyalitet hos forbrugeren?
 • Hvad skal danske virksomheder fokusere på i den globale konkurrence?
 • Har virksomheder et samfundsansvar og hvordan afvejer virksomheder økonomiske hensyn i forhold til etiske hensyn? 
 • Hvordan sikrer danske virksomheder sig en førerposition på markedet for ”grønne teknologier” og bæredygtighed?
 • Hvad er en god leder?
 • Hvad er en god arbejdsplads?
 • Hvordan bliver man iværksætter?
 • Hvordan kan man bruge markedsmekanismerne til at løse et socialt eller miljømæssigt problem?
 • Hvordan kan virksomhederne bruge sociale medier som youtube og facebook som kommunikationsplatform?
 • Hvordan fungerer de finansielle markeder og hvad laver en professionel børshandler?

Du skal vælge erhvervsøkonomi, hvis du er interesseret i at:

 • Forstå erhvervslivets rationaler og logikker
 • Opstarte egen virksomhed
 • Forstå globale virksomheders adfærd 
 • Få indsigt i specifikke brancher, temaer eller virksomheder
 • Læse videre på Copenhagen Business School (CBS) 

Eksamen i erhvervsøkonomi er mundtlig, med en eksaminationstid på 24 minutter og 48 minutters forberedelse på grundlag af et ukendt tekstmateriale.