Engelsk

I gymnasiet kan man have engelsk på enten A- eller B-niveau. På A-niveau har man faget i alle tre år, mens man på B-niveau 'kun' har faget i 1 og 2g. Elever med engelsk på B-niveau kan i nogle tilfælde hæve faget til A-niveau i 3g.

Fagets kerneområder er sprog, litteratur og kultur. Det betyder, at man i engelskundervisningen på begge niveauer læser forskellige former for skønlitteratur og faglitteratur, arbejder med sproget som et mundtligt og skriftligt udtryksmiddel, og at man via faget stifter bekendtskab med en lang række engelsksprogede kulturer.

Engelsk er kort sagt et fag, som favner bredt, og endvidere har mange muligheder for at gå i samspil med andre fag. Nedenunder kan du læse lidt mere om forskellen på engelsk på A- og på B-niveau.

I engelsk A fylder litteraturen noget mere end på B-niveau; bl.a. arbejder man mere indgående med vigtige strømninger i både britisk og amerikansk litteraturhistorie, man læser tekster fra mange forskellige perioder og så er det er et ’must’ at læse den verdensberømte Shakespeare (enten i uddrag eller som helt værk).

På begge niveauer arbejder man med vigtige kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsktalende lande – men dette stof vil typisk fylde lidt mere på B-niveau.

Endelig skal det nævnes, at der er lige stor elevtid i de første to år, uanset om man har engelsk på A eller B-niveau, lige som timetallet pr uge også er identisk.