Dramatik

Dramatik er et fag, hvor fantasi, kreativitet, krop og stemme er i centrum. 

Gennem øvelser, iagttagelse, leg og træning i at spille lærer du, hvilken betydning stemme, krop og bevægelser har i et rum.

Du lærer at udtrykke dig nuanceret og at optræde på forskellige scener og spille forskellige roller. I samspil med andre lærer du selvstændighed og arbejdsdisciplin, at tage initiativ og ansvar i forbindelse med gennemførelsen af et teaterprojekt. Du konfronteres med din egen tids aktuelle drama og teater, og du får kendskab til nogle af dets historiske rødder. Endelig lærer du at forstå og anvende centrale begreber fra drama og teater. Undervisningen er altså både praktisk og teoretisk.

Du kommer til at samarbejde med det professionelle teatermiljø og ser en lang række forskellige aktuelle forestillinger. I den forbindelse arbejdes der med forestillingsanalyse. Forudsætninger er din nysgerrighed og lyst til at opleve og erkende gennem arbejdet med drama og teater.

C-niveauet er på 75 timer. Du kan få det enten som kunstnerisk fag i 1.g eller som valgfag.
B-niveauet er på 200 timer. Du kan få det i studieretningen med engelsk og spansk eller som valgfag, hvis du har haft dramatik på C-niveau i 1.g.

Dramatik er et mundtligt fag. På C-niveau, hvor der er én teaterproduktion, samles dine erfaringer og skriftlige overvejelser over forløbene i en mappe, mens der på B-niveau, hvor der er 2 teaterproduktioner, skal afleveres en grupperapport som afslutning på hvert af de 2 projekter.