Dansk

Dansk er et bredt fag – som har tre overordnede fokuspunkter – LITTERATUR, SPROG og MEDIER. Det betyder, at man kommer langt omkring i timerne – man læser bøger, ser film, analyserer tv-udsendelser og videoer på youtube, skriver essays og klummer, går i teatret og på udstillinger – taler, diskuterer og lytter.

Gennem litteraturen får vi indblik i hvordan livet bliver levet og forstået – i fortiden og i nutiden. Fra teenagekonflikter i folkeviseperspektiv, over Søren Kierkegaards tanker om kedsomhed, forførelse og eksistens, til forholdet mellem videnskab og kunst i moderne litteratur. Der er masser af interessante perspektiver i litteraturen og mange muligheder for at samarbejde med andre fag.

Sproglig bevidsthed er en central dimension i danskfaget. I det moderne videnssamfund bliver der stillet store krav til kommunikation – både den skriftlige og den mundtlige. I dansk beskæftiger vi os med en bred vifte af de meddelelser, man møder i hverdagen – fra reklamer til debatter. Og både skriftlige og mundtlige opgaver i dansk sigter på at du lærer at udtrykke dig klart og argumentere overbevisende.

Medier spiller en stadigt større rolle i vores samfund. Gennem nyheder, dokumentar og fiktion er de med til at forme vores forståelse af den globale verden og af vores eget samfund. Derfor er medieformidling også et relevant fokus i danskundervisningen. En god forståelse af mediernes formidling er vigtig for at forstå alle de informationer man møder til dagligt.

Dansk er et bredt fag – der både udvikler dine evner til at kommunikere mundtligt og skriftligt - og det skærper din bevidsthed om vigtige og spændende perspektiver i livet. Det er et fag, der både alene og i samspil med andre, har rigtigt meget at byde på.

Dansk er et fællesfag på A-niveau, der strækker sig igennem alle tre gymnasieår.