Bioteknologi

Bioteknologi A er et relativt nyt studieretningsfag, som vi på Rysensteen Gymnasium efterhånden har en del erfaring med. Vi havde Bioteknologi A med i en studieretning for første gang i skoleåret 2009/2010 og har siden haft meget fokus på at udvikle faget til det eksperimentelle fag, det har mulighed for at være. Bioteknologi A indeholder elementer fra både biologi og kemi, men er sit eget fag i grænsefeltet mellem de to traditionelle fag. Bioteknologi A spænder vidt - fra samspillet i naturen, hvor vi kan lede efter mikroorganismer med egenskaber, der gør dem egnet til at producere medicin, vi som individer af miljømæssige eller genetiske årsager kan have brug for. Nedenfor ses en række eksempler på emner, man kan arbejde med i faget.

Emner, der vedrører det enkelte individ:

• Gentests – kan vi teste vores familieforhold, vores sundhed og mulige behandlinger
• Udvikling af medicin som traditionel farmaceutisk fremstillet medicin eller stamcelleterapi
• Vores forplantning, hvordan fungerer vores normale kønsudvikling, hvilke muligheder har vi for at afhjælpe problemerne i samfundet med, at det bliver sværere at blive gravid
• Rusmidler – hvordan virker de på vores krop, og hvorfor bliver man afhængig
• Hvilke muligheder har vi for at forhindre nye epidemier

Emner der vedrører vores miljø kunne f. eks. være:

• Iltsvind – hvad er det og hvordan påvirker de vores vandmiljø, hvad er giftalger og hvorfor kommer de?
• Den globale opvarmning – hvad betyder det for naturen i Danmark, og hvad har vi af mulige løsninger vha. bioteknologi
• Forurening med f.eks. østrogene stoffer der forstyrrer vores kønsudvikling, kan vi finde mikroorganismer, der kan nedbryde disse forurenende stoffer i miljøet

Emner, der vedrører produktion af fødevarer og nye forbedrede organismer til føde, industri, medicin kunne være:

• Gammel bioteknologi, produktion af fødevarer som øl, brød, yoghurt, og konservering af fødevarer
• Genteknologi – hvad er gensplejsning, kloning, og hvad skal og kan det bruges til?

Der kunne nævnes mange flere emner og temaer, nogle kan også have karakter af at være af mere kemiske/biologiske. Bioteknologi er i medierne omtalt som et felt i voldsom udvikling og dagligt ses artikler med biologisk indhold, og her giver undervisningen god basis for at forstå baggrunden for masser af artikler og problemstillinger.

På grund af Rysensteen Gymnasiums beliggenhed midt i København benytter vi bl.a. Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter, DTU, Zoologisk Have, Botanisk Have og Danmarks Akvarium m.fl. Vestamager byder på en storslået natur, hvilket vi også udnytter. Desuden deltager vi løbende i Drughunter-dysten og besøger Novozymes, kafferisteri, Nordisk genbank mv.