Almen sprogforståelse (AP)

Almen sprogforståelse (AP) er et forløb på i alt 30 moduler i grundforløbet, der har til formål at forbedre dine sproglige analysefærdigheder og øge din sproglige bevidsthed. Tanken er, at du i løbet af de 30 moduler skal få et indtryk af, hvad sprog er, og hvordan man kan arbejde med sprog.

Der arbejdes i AP med forskellige områder af sprogvidenskaben: grammatik, sproghistorie, sociolingvistik, pragmatik, læringsstrategier og stilistik, mm. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at det kun er en introduktion til de forskellige områder, og at arbejdet med dem skal fortsætte i sprogfagene efter grundforløbet.

Som undervisningsmateriale i AP bruges en i-bog, Ind i sproget, som du kan benytte i alle tre gymnasieår og dermed vende tilbage til, når du i dansk og fremmedsprogene møder krav om grammatisk og stilistisk analyse. I-bogen giver mulighed for at løse web-baserede øvelser, se videoklip, tage notater direkte i teksten, mm.

Undervisningen i AP varetages af to lærere: en latinlærer og en almen sproglærer. Der startes med en screening, der især tester grammatiske færdigheder (ordklasser og sætningsanalyse). Undervejs er der test både i latin og den almene del (fx grammatisk og stilistisk analyse) og ved forløbets afslutning er der en afsluttende test med spørgsmål til alle gennemgåede områder. Den afsluttende test bedømmes med én karakter, der udgør den samlede karakter for hele AP-forløbet. Karakteren for AP tæller med vægten 0,25 på dit studentereksamensbevis. Det betyder, at den regnes med i det endelige gennemsnit.