Biologi

Biologien beskæftiger sig med store ting som miljøet og sammenhænge i naturen, men også med hvad der sker i det enkelte individ, hvordan vores krop fungerer. Ny teknologisk forskning bidrager i dag til at øge vores viden inden for disse emner. 

Emner der vedrører vores miljø kunne f. eks. være

• Iltsvind – hvad er det og hvordan påvirker de vores vandmiljø, hvad er giftalger og hvorfor kommer de?
• Den globale opvarmning – hvad betyder det for naturen i Danmark og hvad betyder de for naturen andre steder i verden?
• Forurening med f.eks. østrogene stoffer der forstyrrer dyrenes og vores forplantningsevne. Hvad er det de gør ved vores krop?

Når det handler om os som individer er der en mængde temaer f.eks.

• Sundhed – hvad er sund kost, hvad indeholder kosten, hvordan fordøjes kosten?
• Motion – hvorfor er den vigtig og hvad gør motionen ved vores kredsløb og muskler?
• Vores forplantning, hvad er menstruation egentlig, hvorfor bliver det sværere og sværere for unge mennesker at bliver gravide?
• Rusmidler – hvordan virker de på vores krop og hvorfor bliver man afhængig?
• Genteknologi – hvordan gør man og hvad kan teknologien bruges til, nye planter, behandling af sygdomme, doping, der er mange muligheder?

Vi skal også se eksempler på ny teknologisk forskning som: 

• Bioteknologi – hvordan indgår bioteknologi i produktion af medicin og fødevarer? Hvordan kan bioteknologi bruges til udvikle miljøvenlige alternativer til olie?
• Genteknologi – hvad er gensplejsning, genterapi og kloning, og hvad skal og kan det bruges til?

Der kunne nævnes mange flere emner og temaer. Aviserne indeholder dagligt artikler med biologisk indhold og her giver undervisningen en god basis for at forstå baggrunden for disse artikler.

I undervisningen kombineres eksperimentelle arbejde med teori hvor teorier afprøves, lige som ekskursioner ud i naturen eller til institutioner er med til at give en bedre forståelse af de aktuelle emner. 

På grund af Rysensteen Gymnasiums beliggenhed midt i København benytter vi bl.a. Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter, DTU, Zoologisk Have, Botanisk Have og Danmarks Akvarium m.fl. Vestamager byder på en storslået natur hvilket vi også udnytter.

På Rysensteen Gymnasium har vi med biologi på B- eller C-niveau rig mulighed for at inddrage masser af samfundsmæssige og kulturelle aspekter af biologi knyttet til Citizenship-programmet for de pågældende studieretningers destinationer for deres partnerskoler.