Tycho Brahe

Tycho Brahe

22 selected persons from the Danish history of formation

"Den 11. november sidste Aard da jeg efter Solnedgang som sædvanlig betragtede Stjernerne paa den klare Himmel blev jeg opmærksom paa, at der lige over mit Hoved straalede en ny og ukendt Stjerne.
(...)
Det var i Sandhed det største af de Mirakler, der er indtruffet i Naturen siden Verdens Skabelse." (fra Den nye Stjerne, 1573)

Astronom
1546-1601