Nina Bang

Nina Bang

22 selected persons from the Danish history of formation

"Det faldt i Nina Bangs Lod igennem hele sit Liv at fastslaa denne Kvindens Ligestilling i Samfundet - ikke ved en særlig Kvindeagitation, men ved sit Arbejde og sin Dygtighed. Dermed har hun gjort mere for Kvinderne end mangen ivrig Forkæmper for Ligheden." (Anonym skribent i Social-Demokraten om Nina Bang)

1866-1928
Undervisningsminister (1924-1926)