Niels Bohr

Niels Bohr

22 selected persons from the Danish history of formation

"Det er selvfølgelig umuligt skarpt at skelne mellem Naturvidenskab og menneskelig Kultur. De fysiske Videnskaber udgør jo en væsentlig del af vor Kultur, ikke blot fordi vort stadigt oksende Herredømme over Naturkræfterne fuldstændigt har ændret de materielle Livsvilkaar, men ogsaa fordi Studiet af disse Videnskaber i saa høj Grad har bidraget til at klarlægge Baggrunden for vor egen Tilværelse." (1938)

Fysiker
Nobelprismodtager i Fysik i 1922
1885-1962